FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Môže neatestovaný lekár odoslať správy (záznamy z vyšetrení) do ezdravie?

Podľa platnej legislatívy, záznamy z vyšetrení môže elektronicky podpísať a zaslať do ezdravie iba atestovaný lekár. Neatestovaný lekár môže správu vytvoriť, ale potvrdiť ju musí osoba, pod dozorom ktorej neatestovaný lekár vykonáva činnosť.