Môže lekár poskytovať doplnkové ordinačné hodiny v rámci ordinačných hodín svojej ambulancie?

Nie. Doplnkové ordinačné hodiny sú nad rámec štandardných ordinačných hodín. Zákon 576/204 Z. z. §2 ods.33 definuje, že DOH sú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistencami zdravotnej poisťovne.