FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Môže si lekár definovať rozsah doplnkových ordinačných hodín v rámci riadnych ordinačných hodín svojej ambulancie?

Nemôže. Zákon 576/204 Z.z. §2 ods. 33 definuje, že doplnkové ordinačné hodiny (DOH) sú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistencami zdravotnej poisťovne.