Základné informácie

Aplikácia Moje ezdravie je vyvinutá tak, aby mal občan okamžite k dispozícii informácie týkajúce sa všetkých potrebných informácií o COVID - 19. Na každú novú informáciu ho upozorní notifikácia.

Základné informácie

Aplikácia obsahuje aj často kladené otázky a odpovede, ktoré sú vyberané z otázok smerovaných na Call Centrum NCZI 02/32 35 30 30.
Súčasťou aplikácie je aj formulár, prostredníctvom ktorého môže občan požiadať o vyšetrenia na COVID-19.
Aplikácia Moje ezdravie je pre občanov zadarmo.  

Všeobecné podmienky poskytovania a používania mobilnej aplikácie Moje edzravie (PDF, 467 KB).

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne aplikácie Moje ezdravie kontaktujte Call Centrum NCZI.

Stiahnite si aplikáciu Moje ezdravie

Stiahnuť z App Store

 

Stiahnuť z Google Play

 

 

 

Vyhlásenie o prístupnosti mobilnej aplikácie Moje ezdravie

Národné centrum zdravotníckych informácií má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich mobilných aplikácií v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.


Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na mobilnú aplikáciu Moje ezdravie, operačný systém Android, verzia 1.3.4, dátum aktualizácie 26.06.2023.

Stav súladu

Táto mobilná aplikácia je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 16.06.2023.
Vyhodnotenie súladu mobilných aplikácií s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané a posúdené treťou stranou v roku 2022. 
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28.06.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Prosíme, v prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou mobilných aplikácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese: web@nczisk.sk. Správcom mobilných aplikácií a ich prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Voliteľný obsah

Národné centrum zdravotníckych informácií má za to, že svojimi mobilnými aplikáciami by mohlo priniesť lepšiu a vyššiu mieru digitálnej prístupnosti.
Z uvedeného dôvodu Národné centrum zdravotníckych informácií odstránilo všetky nedostatky špecifikované v správe o monitorovaní prístupnosti mobilnej aplikácie „Moje ezdravie“, verzia 1.3.1, ktoré bolo vykonané v októbri 2022 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
V dnešnej dobe Národné centrum zdravotníckych informácií intenzívne pracuje aj na koncepcii úpravy mobilných aplikácií.