Metodický pokyn k ePN

Národné centrum zdravotníckych informácií na základe § 12 ods. 3 písm. m) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodický pokyn k práci so službou elektronickej evidencie dočasnej pracovnej neschopnosti – ePN.

Metodický pokyn k ePN

Celý dokument nájdete na tomto linku.