Lekári v minulom roku využívali viac elektronických záznamov z vyšetrení

Pandemické obdobie jednoznačne zvyšuje záujem o elektronické služby v zdravotníctve. V minulom roku 2021 stúpol počet vytvorených elektronických záznamov z vyšetrenia na hodnotu 29 061 577, pričom v roku 2020 ich bolo 22 780 385. 

Najviac vytvorených elektronických záznamov z vyšetrenia je evidovaných v druhom štvrťroku 2021, čo predstavuje 8 303 053 zápisov zo stany lekárov. 

Dominantnú časť tvoria odborné vyšetrenia (95,57%), zobrazovacie vyšetrenia predstavovali z celkového počtu (3,16 %) a najmenší podiel na celkom počte vytvorených elektronických záznamov mali prepúšťacie správy (1,27 %).  

Funkcia evyšetrenie je súčasťou elektronického zdravotníctva a predstavuje vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia, ktorý je podpísaný elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka. Elektronický záznam z vyšetrenia sa uložením stáva súčasťou systému ezdravie. Táto funkcionalita predstavuje postupné zrušenie papierových záznamov, pretože po pripojení lekárov do systému ezdravie, pacient už nemusí nosiť papierovú dokumentáciu tzv. kartu „od lekára k lekárovi“. Taktiež ak pacient nepožaduje papierový záznam z vyšetrenia, lekár ho už nemusí tlačiť, pretože elektronický záznam sa považuje za jeho ekvivalent.  

Možnosť prístupu pacienta k svojej zdravotnej dokumentácii nie je v praxi obmedzená, keďže zobrazenie záznamov z vyšetrení si je možné pozrieť v elektronickej zdravotnej knižke (EZK) na Národnom portáli zdravia. Rovnako jestvuje aj možnosť prístupu iného lekára, a to konkrétne špecialistu, pričom sa tak môže stať až po súhlase pacienta, avšak len k jeho vybraným zdravotným záznamom. 

Do systému ezdravie sú ukladané záznamy ako záznam z odborného vyšetrenia, prepúšťacia správa, popis zo zobrazovacieho zariadenia (RTG, MR a iné) či výmenný lístok viazaný na odborné vyšetrenie. 

Všeobecný lekár má prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia. Naopak lekár špecialista disponuje len prístupom k informáciám o vyšetrení na základe výmennému lístku. K pacientskemu sumáru má lekár - špecialista prístup na základe rodného čísla a po podpise informovaného súhlasu. Taktiež môže pristupovať k celej pacientovej zdravotnej dokumentácii, len na základe udelenia súhlasu zo stany samotného pacienta. Udelenie prístupu je možné vykonať len ak má pacient občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby (iný ako lekár) má rovnako prístup k pacientskemu sumáru (tzv. život zachraňujúcim údajom) bez súhlasu pacienta a informovaného súhlasu.

 

Kontaktné údaje:
Mgr. Alžbeta Sivá 
hovorkyňa 
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: 00421 910 917 444, mail: alzbeta.siva@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk