FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Lekár už nemusí vytvárať papierový záznam. Elektronická dokumentácia je zapísaná v EZK. Čo má ale spraviť, ak ho navštívi revízny lekár (RL) a požiada ho o zdravotnú dokumentáciu pacienta?

Lekár má tieto možnosti:

  1. zobrazí správu na obrazovke

  2. správu vytlačí vo svojom formáte - nepodpísanú

  3. odkáže revízneho lekára na zákon o NZIS, podľa ktorého má RL prístup k údajom pacientskeho sumára.