FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kto podáva žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve?

V prípade osoby oprávnenej vydávať audio-protetické zdravotnícke pomôcky žiadosť podáva držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
V ostatných prípadoch žiadosť podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.