Kto môže predpísať opakovaný erecept?

Každý lekár v rámci svojej odbornosti a príslušných preskripčných obmedzení môže vystaviť opakovaný erecept s dobou platnosti maximálne 365 dní. Predpis je výlučne elektronický a lekár musí mať softvér s overením zhody a funkcionalitou na predpisovanie opakovaných ereceptov.