FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kto je podľa zákona 153/2013 Z.z. považovaný za pracovníka v zdravotníctve a môže mu byť vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve (ePPZ)?

Za pracovníka v zdravotníctve sú považované: 

  • osoby oprávnené vydávať audio-protetické zdravotnícke pomôcky vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok, 

  • pracovníci informačných technológií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poverení spravovať a kontrolovať procesy elektronickej komunikácie informačných systémov v rámci zasielania a sprístupňovania elektronických záznamov, 

  • administratívni pracovníci určení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poverení vykonávať administratívne úkony súvisiace s prípravou osoby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.