Keď príde k výdaju lieku na základe blokovaného ereceptu, čo sa stane s blokovaným ereceptom?

Pri výdaji sa erecept automaticky odblokuje. Lekárnik teda nemusí pred výdajom ani po ňom urobiť nič naviac, iba jednoducho vytvorí dispenzačný záznam tak ako pri akomkoľvek inom výdaji. Takýto výdaj je však možné urobiť iba v lekárni, ktorá daný erecept zablokovala. V inej lekárni sa namiesto preskripčného záznamu zobrazí iba informácia o tom, že daný erecept je blokovaný v inej lekárni/výdajni.