Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?

Výpadok internetu alebo služieb ezdravie nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak vypadne elektrina, v lekárni vám nevydajú lieky, vyšetrenie na prístrojoch neprebehne a ani lekár sa nedostane do svojho informačného systému. NZIS nenahrádza IS PZS a neobmedzuje ich funkcionalitu (ani pri svojom výpadku). Elektronické zdravotníctvo ráta s tým, že môže vypadnúť elektrina, pripojenie ambulancie na internet, pokazí sa počítač a pod. Sú vypracované náhradné postupy tak, aby elektronické zdravotníctvo pri svojom výpadku nenarušilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj aby nedošlo k strate údajov určených pre ezdravie  - lekár ich potrebuje dostať do svojho IS po výpadku minimálne v rozsahu údajov pre vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti do zdravotnej poisťovne. Keď  neskôr doplní  údaje do svojho IS, dostanú sa aj do NZIS.