Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?

Výpadok Internetu alebo služieb ezdravie nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak vypadne elektrina, v lekárni Vám dnes nevydajú lieky, vyšetrenie na prístrojoch neprebehne. Lekár sa nedostane do svojho informačného systému, Internet nejde, ak je večer a tma, ambulancia nepracuje. 
NZIS nenahrádza IS PZS a neobmedzuje ich funkcionalitu (ani pri svojom výpadku). Elektronické zdravotníctvo ráta s tým, že môže vypadnúť elektrina, pripojenie ambulancie na Internet, pokazí sa počítač a pod.  v rámci tzv. plánovania kontinuity činností.  Sú vypracovávané náhradné postupy tak, aby elektronické zdravotníctvo pri svojom výpadku nenarušilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj aby nedošlo k strate údajov určených pre ezdravie  - lekár ich potrebuje dostať do svojho IS po výpadku minimálne v rozsahu údajov pre vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti do zdravotnej poisťovne. Keď  neskôr doplní  údaje do svojho IS, dostanú sa aj do NZIS.