Kde vybavím ePZP?

  • Osobne na pracovisku NCZI v Bratislave alebo na pobočke vo Zvolene,
  • osobne na integrovanom obslužnom mieste občana – IOMO pracovisku Slovenskej pošty (pozastavené),
  • elektronickým podaním cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu,
  • poštou, prostredníctvom notára.