FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kde vybavím ePZP?

  • Osobne na pracovisku NCZI v Bratislave alebo na pobočke vo Zvolene,

  • osobne na integrovanom obslužnom mieste občana – IOMO pracovisku Slovenskej pošty (pozastavené),

  • elektronickým podaním cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu,

  • poštou, prostredníctvom notára.