Je povinnosťou pre poskytovanie doplnkových ordinačných hodín, aby boli schválené samosprávnym krajom?

Áno, OÚ PZS musí mať ordinačné aj doplnkové ordinačné hodiny potvrdené a schválenie príslušným samosprávnym krajom.