FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je potrebné vytlačiť erecept ak sa jedná o dlžníka a je mu poskytnutá neodkladná ZS?

Ak je v elektronickej preskripcii vyznačené, že sa jedná o neodkladnú ZS a lekáreň to následne ako neodkladnú ZS vykáže v dispenzačnom zázname aj do ZP, erecept nie je potrebné tlačiť.