Je potrebná registrácia OÚ PZS do informačného systému na objednávanie osôb k používaniu doplnkových ordinačných hodín (DOH)?

Áno, bez registrácie do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) nie je možné poskytovať zdravotnú starostlivosť počas DOH. Registráciu do ISOO je možné vytvoriť elektronicky, len prostredníctvom certifikovaného informačného systému IS PZS alebo iného IS na objednávanie pacientov.