Je platnosť autorizačného kódu potrebného na potvrdenie vytvorenej objednávky na vyšetrenie neobmedzená?

Nie, autorizačný kód má platnosť 10 minút. Po uplynutí platnosti autorizačného kódu, pacient má možnosť sa vrátiť <Späť na výber termínu> a znovu potrvdiť objednávku.