Je platnosť autorizačného kódu potrebného na potvrdenie zadania objednávky na vyšetrenie neobmedzená?

Nie, autorizačný kód má platnosť 10 minút. Po uplynutí platnosti autorizačného kódu, pacient vie požiadať o znovu zaslanie autorizačného kódu.