Je možné pre blokovaný erecept urobiť výpis?

Nie, nie je to možné. Blokovaný erecept má okrem iného zamedziť duplikovanému výdaju v inej lekárni.