Je funkcionalita eobjednanie povinná pre všetkých lekárov? Ak nie, ako zistím, či ju môj lekár používa?

Funkcionalita eobjednanie v rámci systému ezdravie nie je povinná. Prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk vie pacient vyhľadať všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú registrovaní v informačnom systéme na objednávanie osôb a poskytujú možnosť pacientom objednať sa cez tento systém.