FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je elektronická zdravotná knižka povinná?

Elektronická zdravotná knižka je povinná v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z.  o NZIS v znení neskorších predpisov  - § 2 Základné pojmy, bod (6):

„Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“