Prednášajúci

Inšpiratívne osobnosti z krajín V4 a európski odborníci z Portugalska, Rakúska, Fínska.

Ján Tomášik

riaditeľ sekcie produktového manažmentu

Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská republika