Ako mám požiadať o čítačku eID?

NCZI nemá legislatívnu povinnosť vydávať čítačku eID, výdaj prebieha na báze dobrovoľnosti.