Aké informácie o pacientovi vidí v ezdravie lekár – špecialista?

Lekár – špecialista má prístupný len k výmennému lístku a pacientskemu sumáru. Ak dostane súhlas pacienta, vidí kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta.