Sú rozsiahle nálezy, dekurzy súčasťou chorobopisu?

Áno, sú súčasťou záznamu z odborného vyšetrenia alebo prepúšťacej správy, závisí od poskytovanej zdravotnej starostlivosti.