FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ako získať súhlas k prístupu k záznamom pacienta s ťažkými psychickými poruchami?

Pacient s ťažkými psychickými poruchami má definovaného zákonného zástupcu, ktorý poskytuje súhlas v jeho mene.