FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Musí sa aj naďalej viesť pacientská dokumentácia duplicitne v papierovej aj v elektronickej podobe?

V súlade s legislatívnou zmenou k 1. 1. 2018, lekár, ktorý vytvorí záznam elektronicky a pacient nepotrebuje papierový záznam, po dohode s pacientom nemusí vytlačiť záznam z vyšetrenia