Musí IS PZS volať overenie liekových interakcií?

Overenie liekových interakcií pred odoslaním preskripčného záznamu je uvedené v integračnom manuáli funkcie erecept a je povinné podľa pravidiel príslušnej zdravotnej poisťovne tak ako doteraz. Zodpovednosť za predpis liekov má, samozrejme, lekár a je na ňom, či sa rozhodne brať informácie z overenia liekových interakcií svojho pacienta do úvahy, alebo nie.