Ako má v súčasnosti postupovať lekár, ak mu systém neumožní zápis údajov do ezdravie (neumožňuje to momentálne pri samoplatcoch a pri BIČ – nie sú v JRÚZ). Má viesť papierovú dokumentáciu?

Áno, v prípade, že nebol stotožnený pacient v systéme ezdravie, je potrebné vždy záznam vytlačiť. Rovnako je potrebné, aby všetci takto identifikovaní pacienti, boli nahlásení NCZI, aby sa zabezpečilo ich stotožnenie.