FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Vidí lekárnik všetky platné nevydané lieky z ereceptov počas doby platnosti predpisu? Čo sa deje v systéme ezdravie s predpísanými platnými nevydanými liekmi po uplynutí platnosti receptu? Akú platnosť má vystavený eRecept? Vidí lekárnik erecept vo svojom systéme, ak už je predpis po platnosti a bude ho môcť vydať?

Lekárnik má pri výdaji k dispozícii zoznam platných a nevydaných predpisov. Ak platnosť uplynie, predpis nie je možné vybrať, ale z evidencie sa nezmaže žiaden záznam. Lekársky predpis – recept – má platnosť podľa toho, čo je na ňom predpísané. Bežný má platnosť 7 dní, existujú však predmety preskripcie, kde je platnosť 1 alebo 3 dni.