FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ako postupovať v prípade, ak je lekár (stomatológ) limitovaný počtom vyšetrení/obdobie? Musí byť evyšetrenie evidované v reálnom čase?

Lekár by mal vždy pravdivo uviesť dátum a čas vyšetrenia, kedy bolo realizované. Je to z dôvodu, že v prípade kontroly ZP vždy musí byť uvedený správny dátum.
ezdravie spracúva 2 dátumy:

  • dátum a čas odoslania záznamu z vyšetrenia – automaticky na základe systémového času,
  • dátum a čas vyšetrenia, ktoré je možné meniť v prípade potreby (niektorí dodávatelia IS PZS to v rámci svojich informačných systémov lekárovi umožňujú, iní zas nie).