Je možné do funkcie erecept zasiahnuť napríklad formou dovydaja z inej lekárne? Je možné do takéhoto receptu zasiahnuť z inej lekárne vytvorením odpisu?

Áno, rozhranie to umožňuje. Nevydané lieky budú viditeľné v elektronickej podobe a papier v tomto prípade postupne stratí význam. Lekáreň, ktorá nevydá celé množstvo na preskripčnom zázname, musí vytvoriť odpis z receptu. Môže, ale nemusí byť papierový. ZP si na pozadí vytvorí technický preskripčný záznam, ktorý je dostupný akejkoľvek inej lekárni po zadaní rodného čísla pacienta. Po zaslaní dispenzačného záznamu už nie je možné urobiť odpis z príslušného preskripčného záznamu.