Čo ak lekáreň má lekársky predpis s čiarovým kódom, ktorý bol ako preskripčný záznam stornovaný lekárom? Môže ho vydať?

Ak existuje predpis s čiarovým kódom, existuje aj elektronická verzia. Ak ju lekár stihne stornovať pred dispenzovaním, neobjaví sa takýto liek v zozname nevydaných liekov. Ak lekár predpísal liek omylom, mal by o storne upovedomiť pacienta.