Ako je riešená/preplácaná dispenzácia v prípade, že dôjde k duplicitnému výdaju na základe rovnakého dispenzačného záznamu/lekárskeho predpisu?

Stačí výpadok internetu u lekára a pacient má recept bez čiarového kódu a preskripčný záznam je po nábehu následne doposlaný cez frontu do ezdravie. Dispenzácia teda teoreticky môže nastať dvakrát. Duplicitné výdaje existujú aj dnes a nie je spôsob ako to overiť (iba pri revízii v zdravotnej poisťovni). Druhé a následné vydanie na rovnaký predpis je podvod zo strany predpisujúceho lekára alebo pacienta.