Môže lekáreň opraviť údaje pri zápise dispenzačného záznamu, ak sa nezhodujú s papierovým?

Taká situácia by nemala nastať ,ak sa nejedná o podvodne vystavenú papierovú kópiu receptu. Platný je elektronický predpis, ktorý lekáreň nemôže opraviť.