Môže lekáreň opraviť údaje pri zápise dispenzačného záznamu, ak sa nezhodujú s papierovým?

Lekárnik môže upraviť údaje z elektronického preskripčného záznamu v súlade s platnou legislatívou tak, že uvedie správne údaje v elektronickom dispenzačnom zázname. V niektorých situáciách sa oprava dokonca vyžaduje (generická substitúcia).