Ako má zaobchádzať lekáreň s papierovým receptom, ak ho dostane spolu s ereceptom (musí ho zoskartovať/musí ho odovzdať do ZP/musí ho archivovať v lekárni)?

Papierový recept je potrebné doručiť do zdravotnej poisťovne tak, ako doteraz. Cieľom je postupne zrušiť papierové recepty aby v prípade, že existuje elektronický záznam, nebolo potrebné zasielať recepty do ZP.