Ak ide o poistenca EÚ, vykazuje sa zvlášť v dávkach pre EÚ poistencov. Je toto vydeľovanie ešte nutné, ak tieto údaje neprišli od lekára. ZP ich nevyžaduje už od lekára pri zápise preskripčného záznamu a ani v dispenzačnom zázname. Je potrebné ďalej dopĺňať do el. dávok kvôli fakturácii na ZP, ak bude zachovaný doterajší spôsob.

Spôsob vykazovania sa nemení. Spôsob doručovania určujú všeobecné podmienky zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne pripravujú návrh na zmenu rozhrania a ten predložia na ÚDZS.