Ako je riešená problematika zápisu údajov o novorodencoch?

Aktuálne NZIS nepokrýva problematiku novorodencov. Kým novorodenec nemá zdravotné poistenie, úkony sú realizované na matku. Prihlásením poistenca je priradený aj do NZIS a lekár môže zaznamenávať jednotlivé úkony.