Čo v prípade, ak lekáreň nevie nájsť elektronický predpis a pacient nemá papierový recept (NZIS alebo niektorý jeho komponent nie je funkčný)?

Je potrebné počkať na dostupnosť NZIS a jeho komponentov. Situácia nastáva iba v prípade, že NZIS a jeho komponenty havarovali a ide o kritický incident najvyššej kategórie. V akútnom prípade, komunikuje lekár s príslušnou lekárňou (napr. telefonicky).