FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo v prípade, ak lekár nevie odoslať záznam do ZP (systém ZP je offline, vracia chybu, je chyba v komunikácii IS PZS a IS ZP,...)?

Ak lekár nevie vytvoriť alebo odoslať elektronický predpis, musí vytvoriť papierový predpis podľa príslušných offline scenárov.