Čo v prípade, ak lekár je pripojený na NZIS, nevie vytlačiť recept s čiarovým kódom (pacient chce vytlačiť recept, pokazila sa tlačiareň, neprišla odpoveď od systému ZP)?

V prípade, ak nie je možné vytlačiť recept na papier, lekár zasiela len elektronický preskripčný záznam bez tlače predpisu. Ak má čiarový kód, môže ho doplniť na predpis ručne. Ak sa s pacientom dohodne, že predpis tlačiť nebude z technických príčin, nemusí robiť nič.