FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo v prípade, ak lekár je pripojený do NZIS, ale nevie vytlačiť recept s čiarovým kódom (pacient chce vytlačiť recept no pokazila sa tlačiareň)?

Ak nie je možné vytlačiť recept na papier, lekár zasiela len elektronický preskripčný záznam bez tlače predpisu. Ak sa s pacientom dohodne, že predpis tlačiť nebude z technických príčin, nemusí robiť nič.