Ako mám postupovať v prípade, ak došlo k strate/odcudzeniu/poškodeniu ePZP?

Zdravotnícky pracovník musí bezodkladne nahlásiť stratu/odcudzenie/poškodenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Môže tak urobiť osobne - v sídle Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v Bratislave alebo na pobočke vo Zvolene, prípadne telefonicky - kontaktovaním Call Centra. Po identifikácií a autentifikácií, poverený zamestnanec NCZI zabezpečí zrušenie ePZP a certifikátov. Zdravotnícky pracovník si následne musí podať novú žiadosť (opakované vydanie z dôvodu straty, opakované vydanie z dôvodu odcudzenia, opakované vydanie z dôvodu zničenia).
NCZI zabezpečí vydanie nového ePZP.