FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ako mám postupovať v prípade, ak došlo k strate/odcudzeniu/poškodeniu ePZP?

Zdravotnícky pracovník je povinný bezodkladne nahlásiť stratu/ odcudzenie/ poškodenie ePZP. Môže tak urobiť osobne - v sídle NCZI v Bratislave alebo v pobočke vo Zvolene alebo telefonicky - kontaktovaním Call Centra. Po identifikácií a autentifikácií, poverený zamestnanec NCZI zabezpečí zrušenie ePZP a certifikátov a bude vyrobený nový  ePZP z dôvodu straty/ odcudzenia/ poškodenia. NCZI zabezpečí vydanie nového ePZP.