FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ako mám postupovať v prípade, že došlo k zmene údajov uvedených na ePZP?

V prípade, ak dôjde k zmene mena a priezviska alebo zdravotníckeho povolania, ste povinný podať si novú žiadosť o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Zmenu údajov je potrebné ohlásiť príslušnej stavovskej organizácií (komore) a následne podať novú žiadosť o vydanie ePZP (opakované vydanie z dôvodu zmeny údajov).
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) do 15 dní zabezpečí vydanie novej karty. K zrušeniu platnosti neaktuálnej ePZP dôjde automaticky, po aktivácii novej/následnej, a to z dôvodu zabezpečenia kontinuity činnosti.