FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ako mám postupovať v prípade, ak mi skončila platnosť ePZP?

Podľa zákona 153/2013 o NCZI  §8, odsek 1, písmeno a - Národné centrum vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 15 dní
pred uplynutím platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Proces výmeny, po skončení platnosti ePZP, bude ešte aktualizovaný.