FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ak chcem zapísať/doplniť správu a pacient nie je prítomný, môžem zapísať informácie aj „spätne“?

Áno, zápis záznamu z vyšetrenia je možný bez prítomnosti pacienta. Lekár potrebuje k zápisu/doplneniu poznať rodné číslo pacienta. Správu, ktorá už bola do ezdravie zapísaná vo verzii "FINAL" (dokončená) už nie je možné nijako upravovať.