FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Dovolí lekárenský softvér lekárnikovi vydať liek v rámci generickej substitúcie aj v prípade, že lekár nesprávne vyznačí zákaz výdaja náhradného lieku?

Áno. Špecifikácia je pripravená tak, že lekárnik nie je softvérom obmedzený pri výdaji lieku. Zákaz výdaja náhrady pribudne len ako informácia do existujúceho preskripčného záznamu. Je však na zodpovednosti lekárnika, aby výdaj lieku, pomôcky, resp. zákaz výdaja náhradného lieku realizoval plne v súlade s existujúcou legislatívou.