Dovolí lekárenský softvér lekárnikovi vydať liek v rámci generickej substitúcie aj v prípade, že lekár nesprávne vyznačí zákaz výdaja náhradného lieku?

Áno. Zákaz výdaja náhrady sa len prenáša z papierovej formy do elektronickej. Špecifikácia je pripravená tak, že lekárnik nie je softvérom obmedzený pri výdaji pomôcky. Zákaz výdaja náhrady pribudne len ako informácia do existujúceho preskripčného záznamu. Je však na zodpovednosti lekárnika, aby výdaj lieku, pomôcky, resp. zákaz výdaja náhradného lieku realizoval plne v súlade s existujúcou legislatívou.