FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Podal som si žiadosť o ePZP a do dnešného dňa nemám kartu a ani žiadne vyrozumenie zo strany NCZI. NCZI uvádza, že do 30 dní dostanem preukaz a už prešlo viac ako 30 dní a nič.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa snaží vybaviť všetky žiadosti, v čo najkratšom možnom čase. Napriek tomu, sa pre zložitosť procesu, môže v niektorých prípadoch stať, že celý priebeh od podania žiadosti po doručenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP), môže žiaľ trvať dlhšie.

V prvom kroku je potrebné preveriť, či Vaša žiadosť o ePZP bola korektne podaná. Na strane NCZI sú po prijatí a kontrole úplnosti žiadostí potrebné viaceré kroky, kým môže dôjsť k samotnému doručeniu karty. Realizuje sa kontrola údajov (registračné číslo, povolanie a pod.) voči údajom v príslušnej komore. Tento proces je v niektorých prípadoch časovo náročný z dôvodu možného nesúladu údajov, tzn. údaje v žiadosti nie sú totožné s údajmi v komore. Potom nasleduje personalizácia ePZP, teda vydanie certifikátov na preukaz a jeho potlač. Až po tom, ako je preukaz personalizovaný, nastáva proces distribúcie žiadateľovi.