Ako sa lekár dostane k elektronickej zdravotnej knižke svojho pacienta?

Všeobecný lekár má prístup k EZK svojich zmluvných pacientov zo zákona, špecialista v rozsahu svojich záznamov. Prístup nad tento rámec je na základe súhlasu pacienta,  ktorý prejaví prostredníctvom svojho eID (v prechodnom období prostredníctvom rodného čísla).
Na to, aby sa lekár dostal k EZK svojho pacienta, musia byť splnené podmienky:

  1. Lekár má vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

  2. Lekár pracuje s informačným systémom (IS), ktorý spĺňa podmienky na pripojenie do NZIS. Tento IS je fyzicky pripojený do NZIS. Zároveň k počítaču, s ktorým lekár pracuje, je pripojená čítačka kariet, kde vkladá ePZP.

  3. V NZIS je nastavený prístup lekára k EZK daného pacienta alebo pacient dal lekárovi súhlas na prístup k svojej EZK.