Ako sú pripájaní starší lekári, alebo tí, ktorí zatiaľ nepoužívajú PC?

Pripojení budú všetci pripojiteľní zdravotnícki pracovníci (ZPr). Každý lekár musí používať PC a internetové pripojenie. To stanovuje platná legislatíva (vykazovanie štatistík, poisťovne). V prípade, ak ZPr má dohodu so zdravotnou poisťovňou, na základe ktorej má možnosť predpisovať lieky a zdravotné pomôcky pre vlastnú spotrebu pod tzv. „kódom 99“ – predpisuje len papierovou formou pre vlastnú spotrebu. V prípade, že ZPr okrem vlastnej potreby disponuje aj zmluvným vzťahom ako PZS, je nevyhnutné zapojenie do NZIS. Ak ide o fyzickú osobu bez výkonu povolania v rámci PZS, pripojenie do NZIS nie je potrebné.