Ako často treba aktualizovať pracovno-právne vzťahy (PPV)?

PZS je povinný aktualizovať pri každej zmene PPV v zmysle platnej legislatívy – Zákon č. 578/2004 Z. z.,  Zákon č. 153/2013 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 9/2014 Z. z.