Čo ak mi ezdravie nebude fungovať? Na koho sa mám po novom obrátiť – ZP lebo NCZI?

Pokiaľ sa jedná o riešenie funkčnosti komunikácie medzi softvérom PZS a systémom zdravotnej poisťovne v rámci funkcie erecept, je potrebné kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa doteraz platných postupov a kontaktov. Iné otázky adresujte na NCZI telefonicky na čísle 02/32 35 30 30 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.