Základné informácie

Zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke (eZK) predstavujú nevyhnutnú výbavu pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov na stanovenie úspešnej diagnózy a následnej terapie. Pacient má vďaka eZK informácie o svojom zdravotnom stave online a kedykoľvek k dispozícii.

Hlavné úlohy eZK

Zdravotnícky pracovník nájde v eZK všetky potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu. Do EZK pristupuje zo svojho informačného systému.

Pacient má prostredníctvom eZK online prístup k svojim zdravotným záznamom.
(v rozsahu danom zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme)

Národný portál zdravia

Národný portál zdravia je vstupnou bránou do vašej eZK. Zároveň je to webová stránka, obsahujúca aplikácie, ako aj dôveryhodné aktuálne a autorizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou a službami spojenými s jej poskytovaním. Nájdete tu tiež informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, liekoch, diagnostike a liečení chorôb, poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a aj o legislatíve v zdravotníctve.

Ako sa dostanete do svojej eZK

Na webovej stránke Národného portálu zdravia vyberte v pravom hornom rohu odkaz "Moja zdravotná knižka".

Po kliknutí na odkaz sa otvorí informácia o nutnosti inštalácie aplikácie eID. Ak máte aplikáciu eID nainštalovanú, pokračujete prostredníctvom BOK (bezpečnostný ochranný kód), v prihlásení do svojej eZK.